Tramvaje

Expozicemhd.cz

Tramvaje Brno

6 – vlečný vůz
79 – vlečný vůz
25 – vlečný vůz
10 – elektrický motorový vůz
61 – vlečný vůz
1 – elektrický motorový vůz
6 – elektrický motorový vůz
52 – elektrický motorový vůz
57 – elektrický motorový vůz
72 – elektrický motorový vůz
205 – vlečný vůz
81 – elektrický motorový vůz
99 – elektrický motorový vůz
107 – elektrický motorový vůz
405 – elektrický motorový vůz
214 – vlečný vůz
263 – vlečný vůz
296 – vlečný vůz
126 – tramvaj 4MT
301 – vlečný vůz
473 – tramvaj T2
521 – tramvaj T3
1594 – tramvaj T3M
1095 – tramvaj K2
Čistící vůz
3 – kropící vůz
4033 – brousící vůz
4101 – cvičná tramvaj

 

Tramvaje Praha

2051 – elektrický motorový vůz
1207 – vlečný vůz
3005 – elektrický motorový vůz
1404 – vlečný vůz
5064 – tramvaj T1

 

Tramvaje Ostrava

65 – vlečný vůz
33 – elektrický motorový vůz
26 – elektrický motorový vůz
177 – vlečný vůz
3 – elektrický motorový vůz
104 – vlečný vůz
184 – vlečný vůz
56 – elektrický motorový vůz
103 – nákladní el. vůz
107 – elektrická lokomotiva

 

Tramvaje Ostravsko

5 – elektrický motorový vůz
112 – vlečný vůz
1 – elektrická lokomotiva
7 – elektrický motorový vůz
117 – vlečný vůz
31 – elektrický motorový vůz

 

Tramvaje další

Olomouc, 205 – elektrický motorový vůz
Bratislava, 203 – elektrický motorový vůz
Bratislava, 101 – vlečný vůz
Trenčianská Teplá, 3 – elektrický motorový vůz
Trenčianská Teplá, 12 – vlečný vůz
Trenčianská Teplá, 101 – nákladní vůz
Jablonec nad Nisou, 44 – vlečný vůz
Jablonec nad Nisou, 117 – elektrický motorový vůz
Teplice, 7 – elektrický motorový vůz

 

Tramvaje Brno

K nejstarším exponátům patří parní tramvajová lokomotiva Caroline z roku 1889, vlečný vůz parní tramvaje z roku 1884 č. 79. 

Dále se podařilo získat skříně vlečného vozu parní tramvaje č. 25 z roku 1890 a motorového vozu č. 6 z roku 1904, které byly po vyřazení odprodány a sloužily jako chaty. V parku služebních vozů se stále nacházel motorový vůz č. 57 z roku 1912 původem z dráhy Vídeň – Bratislava a motorový vůz č. 72 z roku 1920. A konečně nebyl problém vybrat exponáty mezi právě vyřazenými tramvajemi – šlo o soupravu motorového vozu č. 81, dvou vlečných vozů č. 214 + 215 z roku 1926, stejně jako o dvacet let mladší motorový vůz č. 405 s vlekem č. 296.

Uvedených dvanáct vozů bylo renovováno v ústředních dílnách a představily se veřejností v srpnu 1969 při oslavách 100. výročí MHD a o rok později u příležitosti 70 let elektrické dráhy.

Již pod hlavičkou Technického muzea pokračovaly snahy o záchranu dalších vozidel. Z brněnských tramvají šlo o motorové vozy č. 10 z roku 1900 a 52 z roku 1912, vlečný vůz koňky č. 6 z roku 1876, nejstarší vlečný vůz elektrické tramvaje z roku 1900 č. 61. Zároveň byly průběžně získávány postupně vyřazováné tramvaje – vlečný vůz č. 263 (1939) a souprava vozů 126 + 301 (1950).

Jednotlivé vozy byly postupně renovovány v ústředních dílnách, opravy však již byly hrazeny z rozpočtu muzea. Velkým dluhem však jsou dva do dnešních dnů neopravené unikátní pracovní vozy – kropicí tramvaj a vůz pro číštění kolejových žlábků z roku 1928.

Generální oprava brněnských vozů T2, T3 zatím rovněž nebyla možná z důvodů vysoké finanční náročnosti. Nejmladším tramvajovým vozem je zatím dvoučlánkový kloubový vůz typu K2 evid. č. 1095 z roku 1977, představující typické vozidlo brněnské MHD sedmdesátých a osmdesátých let dvacátého století.

Do sbírek byl též zařazen dosavadní služební vůz TMB představující vývojový mezityp mezi brněnskými tramvajemi evid. č. 81(1926) a 405 (1946). Renovace vozu byla provedena v KOS Krnov na náklady DP města Brna (účelová dotace MMB) s cílem jeho využití pro předváděcí jízdy na historické lince.

 

Tramvaje Praha

Pražský dopravní podnik renovoval pro TMB dvě soupravy představující zakladní typy tramvají zde provozované a další původem pražský vůz byl opraven v Olomouci. Z Prahy byl také dodán vůz T1, který prošel rekonstrukcí v roce 1991.

 

Tramvaje z Ostravy a okolí

Velmi dobrá spolupráce byla s Dopravním podnikem města Ostravy. Kromě normálněrozchodných tramvají byly v DP Ostrava renovovány i úzkorozchodné vozy meziměstských tramvajových drah spojujících Ostravu, Bohumín a Karvinou, jež byly do roku 1973 zcela zrušeny.

 

Tramvaje z dalších měst

Úzkorozchodné tramvaje z Bratislavy a Liberce byly do muzea předávány neprovozní ve stavu po vyřazení z provozu. Ze Slovenska dále pochází souprava dráhy Trenčianská Teplá – Trenčianské Teplice. Ta byla velmi kvalitně spolu s některými dalšími exponáty renovována v Železničních opravnách a strojírnách Krnov.