O nás

Expozicemhd.cz

Historie sbírky

Vznik sbírky historických vozidel v Technickém muzeu v Brně spadá do roku 1971, kdy bylo od Dopravního podniku města Brna převzato 12 historických tramvajových vozů, renovovaných ke 100. výročí MHD v Brně v roce 1969. V následujícím období byl sbírkový fond oboru MHD dále rozšiřován o historická vozidla nejen z Brna, ale i dalších měst. Podařilo se například získat unikátní úzkorozchodné tramvajové vozy provozované v systému regionálních meziměstských drah mezi Ostravou, Bohumínem a Karvinou, dále základní typy motorových a vlečných vozů z Prahy, Bratislavy, Ostravy, Jablonce nad Nisou. Část vozů byla převedena Technickému muzeu od dopravních podniků bezprostředně po jejich vyřazení, další se zachovaly jako chaty či kůlny. Jejich renovace byly prováděny v dílnách jednotlivých dopravních podniků nebo ve specializovaných železničních opravnách. Dnes je ve sbírkovém fondu Technického muzea v Brně celkem 91 vozidel MHD, z toho je 65 kolejových a 26 silničních. Kostru sbírky tvoří prakticky kompletní řada brněnských tramvají od vlečného vozu koňky z roku 1876, přes unikátní parní tramvajovou lokomotivu „Caroline“, až po šestinápravový článkový vůz moderní koncepce typu K2 z roku 1977. Ve sbírce historických vozidel MHD nejsou pouze motorové a vlečné vozy osobní dopravy, ale i lokomotivy, nákladní vozy, montážní vozy pro opravy trolejového vedení a další specielní vozidla. Silniční vozidla MHD zastoupena celkem 11 trolejbusy, 11 autobusy a 2 autobusovými vleky z let 1941 až 1996 byla z Líšně posléze přesunuta do depozitních prostor v bývalých kasárnách v Řečkovicích.

S historickými vozidly Technického muzea se lze setkat při předváděcích jízdách u příležitosti Dne otevřených dveří v depozitáři TMB v Řečkovicích, Muzejní noci, či festivalu Brno – město uprostřed Evropy. Prohlídka líšeňského depozitáře je možná pouze v pracovních dnech po telefonické dohodě se správcem v období květen – červen, září – říjen. Za zhlédnutí však určitě stojí i stálé expozice v hlavní budově Technického muzea na Purkyňově ulici, stejně jako další památky ve správě muzea – Stará huť u Adamova, Kovárna v Těšanech, Areál čs. opevnění Šatov, Šlakhamr v Hamrech, Vodní mlýn ve Slupi, či Větrný mlýn v Kuželově.

K nejstarším exponátům patří parní tramvajová lokomotiva Caroline z roku 1889, vlečný vůz parní tramvaje z roku 1884 č. 79 a elektrický motorový vůz č. 1 z roku 1903. Tato vozidla byla uchovávána ve staré pisárecké vozovně jako historická již několik let, Carolione dokonce od roku 1952 kdy byla věnována svám posledním majitelem, brněnskou Zbrojovkou, do sbírek Muzea města Brna.

Záměrem sbírkotvorné činnosti po roce 1992 bylo především pokračovat v dokumentaci vývojových řad tehdy monopolních výrobců vozidel MHD – ČKD vagónka Tatra Smíchov, Škoda Ostrov, Karosa Vysoké Mýto. Vzhledem k tomu, že TMB prakticky supluje činnost podnikového muzea DP města Brna, byla dávána přednost vozidlům provozovaným tímto podnikem.

V období 2003 až 2006 byla sbírkotvorná činnost zaměřena především na dokumentaci současnosti.

Za hlavní poslání muzea lze bezesporu považovat vytváření sbírkového fondu s cílem postupného shromažďování jednotlivých sbírkových předmětů a jejich dlouhodobého uchování za účelem co nejúplnější dokumentace historického vývoje sledovaného oboru. Zároveň je však nezbytné výsledky tohoto snažení odpovídajícím způsobem prezentovat veřejnosti.

Jediným možným způsobem prezentace historických vozidel městské hromadné dopravy ze sbírek Technického muzea v Brně tak byly (a jsou dosud) pouze příležitostné jízdy v běžném provozu. Děje se tak většinou u příležitosti oslav výročí dopravního podniku, případně dalších akcích celoměstského významu. Každoročně, vždy na počátku června probíhají jízdy historických vozidel MHD u příležitosti festivalu Brno – město uprostřed Evropy. V roce 2009 se součástí festivalu Brno – město uprostřed Evropy staly oslavy 140.výročí MHD v Brně.

Ing. Tomáš Kocman