Brno, vlečný vůz č. 6

Expozicemhd.cz

Vlečný tramvajový vůz BRNO
evid. č. 6 (ex. 96 GBES, řada evid. č. 92 – 98) Brünner Tramway Gesellschaft
Rok výroby: 1876, Výrobní číslo: ?
Výrobce mechanické části vozu: ?

Hmotnost: 3100 kg
Délka (přes spřáhla / skříň): 7000 / 6360 mm, Šířka: 2250 mm, Výška: 2800 mm
Obsaditelnost (míst k sezení + stání): 24+16
Pojezd: dvounápravový volnoosý, Rozvor: 1750 mm, Rozchod: 1435 mm
Průměr dvojkolí: 760 mm, Brzdy: ruční čtyřšpalíková

Počátek tramvajové dopravy na území dnešní České republiky spadá do roku 1869, kdy byl v Brně 17. srpna zahájen provoz koněspřežní tramvaje. Trať vedoucí z dnešního Moravského náměstí do Králova Pole k hostinci Semilasso byla následně prodloužena kolem hlavního nádraží do Pisárek a vznikla též odbočka Moravské náměstí – Husova – Šilingrovo náměstí. Přes počáteční zájem veřejnosti se však doprava osob stávala stále více nerentabilní, postupně byla omezována a nakonec zcela zastavena. Sezónní provoz z Pisárek do Králova Pole byl znovu obnoven roku 1876. Nový provozovatel tramvajové dopravy, společnost Brünner Tramway Gesellschaft, nepřevzal původní vozový park a objednal vozy nové. První čtyři byly v neděli 4. června 1876 předvedeny úředním orgánům a neprodleně došlo k zahájení provozu. Vozový park čítal trvale třináct nově dodaných vozů, převážně letního typu bez oken. Všechny byly později převzaty i do parku parní tramvaje. Rozšiřování provozu elektrické dráhy vedlo též rekonstrukci letních vozů koňky, jež pak obdržely evid. č. 92—98. Uzavřený zimní vůz koňky č. 2 byl již v době stavby trolejového vedení adaptován na montážní věž, ostatní vozy tohoto typu nebyly vůbec do provozu elektrické dráhy převzaty. Po vypuknutí první světové války v roce 1914 bylo šest bývalých vlečných vozů koňky upraveno pro transport raněných vojáků. Vůz č. 94 byl již v té době odstaven jako neprovozní, zbylé vozy byly definitivně zrušeny v roce 1929.

Skříň vozu evid. č. 96 zůstala naštěstí zachována a byla objevena v zahrádkách na břehu Svratky v Jundrově. Složitým způsobem pomocí pontonů byla přepravena na druhý břeh a převezena do ústředních dílen Dopravního podniku města Brna. I v tomto případě byly téměř zázrakem k dispozici původní součásti pojezdu, získané z montážního vozu trolejového vedení. Renovace vozu koňky, při níž obdržel původní modrý nátěr a evid. č. 6, byla dokončena v roce 1975. Jde o dvounápravový vlečný vůz letního provedení bez oken s dřevěnou skříní vně ve spodní části oplechovanou. Hladká oblá střecha z dřevěných palubek je kryta plátnem. Oddíl pro cestující s podélnými sedadly je uprostřed rozdělen příčkou s posuvnými dveřmi. Spodek vozu je z ocelových profilů, na podélníky jsou připevněny rozsochy vedoucí nápravy s kluznými ložisky, odpružené listovými péry. Při opravě byly odstraněny evidentně nepůvodní úpravy, především stěny oddělující plošiny a oddíl pro cestující, byla zhotovena jedna chybějící plošina, nahrazeny poškozené dřevěné části skříně a provedeno nové vnější oplechování bočnic.

Foto:

Renovace vlečného vozu č. 6

Tramvaje Brno, 6 - Vlečný vůz