1 – Nákladní vlečný vůz

Expozicemhd.cz

Nákladní vlečný vůz BRNO
evid. č.1 (ex Jn3) Gesellschaft der Brünner elektrischen strassenbahnen (ex B.L.E.G.)
Rok výroby: 1897, Výrobní číslo: 1192

Výrobce mechanické části vozu:
Brünn – Königsfelder Maschinenfabrik Lederer a Porges, Brno

Hmotnost: ?
Délka (přes spřáhla/skříň): 7120 / 6060 mm, Šířka: 2200 mm, Výška: 1990 mm
Pojezd: dvounápravový volnoosý, Rozvor: 1800 mm, Rozchod: 1435 mm
Průměr dvojkolí: 800 mm, Brzdy: ruční čtyřšpalíková

Nízkostěnný otevřený nákladní vůz vyrobila dnešní Královopolská strojírna Brno pro Společnost brněnské místní dráhy (B.L.E.G.), tedy ještě v době provozu parní tramvaje. Na ocelovém roštu snýtovaném z ocelových válcovaných profilů byla položena dřevěná podlaha z palubek, obě čelnice o nestejné výšce byly dřevěné, přišroubované k čelníkům rámu. Ze dřeva byly zhotoveny též čtyři odnímatelné bočnice, jejichž sloupky se zasouvaly do třmenů na podélnících. Uprostřed mezi dvěma bočnicemi na každé straně vozu byla též vyjímatelná dvířka usnadňující přístup na ložnou plochu. Pojezd vozu byl dvounápravový volnoosý, nápravy s hvězdicovými koly a kluznými ložisky byly odpruženy listovými pružinami. Mechanická ruční brzda ovládaná klikou ze sedačky brzdaře měla čtyři brzdové špalky působící z vnitřní strany kol. Vzhledem k tomu, že vůz byl vybaven pouze centrálním talířovým spřáhlem, mohl být využíván jen pro dopravu režijního materiálu v rámci sítě brněnských tramvajových tratí. Po jejich elektrifikaci v roce 1900 bylo původní řadové označení Jn 3 změněno na evidenční číslo 1. Počátkem třicátých let byl znovu přečíslován, tentokrát na evid. č. 5 a prodělal rekonstrukci bočnic, při níž byly dřevěné sloupky nahrazeny ocelovými.

Jako pracovní vůz sloužil až do počátku sedmdesátých let, kdy byl převzat do sbírek Technického muzea jako pomocné vozidlo sestávající pouze z ocelového roštu a pojezdu. Teprve počátkem devadesátých let se podařilo získat kvalitní fotografii, kde byl nákladní vůz Jn 3 identifikován prakticky v původním stavu, avšak již s evidenčním číslem 1. Podle této fotografie byla pořízena výkresová dokumentace pro zhotovení chybějících dřevěných části a za přispění Královopolské a.s. mohl být tento vzácný, avšak řadu let opomíjený exponát zrenovován v ústředních dílnách Dopravního podniku města.

Video:

Video z předání rekonstruovaného nákladního vozu č. 1